1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม

โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม (Auxiliary Stationary RAP Recycling Plant)

โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม
รุ่น: RLBZ

การใช้งานหลักของAuxiliary Stationary RAP Recycling Plant
เป็นที่รู้กันดีว่าโรงผลิตแบบรีไซเคิลยางมะตอย(asphalt recycling plant) หรือ โรงผสมรีไซเคิล(RAP recycling plant) ถูกนำมาใช้สำหรับนำยางมะตอยที่เสียกลับมาผสมใช้ใหม่

พารามิเตอร์ของAuxiliary Stationary Recycling Plant RLBZ
โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม RLBZ-600
หมายเลขรุ่น RLBZ-600
การกลั่น 48t/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 120kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5kg/t ถ่านหิน: 3-15kg/t
อัตราส่วนสูงสุดของวัสดุรีไซเคิล 1:01
ความแม่นยำของการชั่ง รีไซเคิลโดยรวม: ±0.5% สารที่นำกลับมาใช้ใหม่:±0.2% ยางมะตอย: ±0.2%
โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม RLBZ-800
หมายเลขรุ่น RLBZ-800
การกลั่น 60t/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 140kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5kg/t ถ่านหิน: 3-15kg/t
อัตราส่วนสูงสุดของวัสดุรีไซเคิล 1:01
ความแม่นยำของการชั่ง รีไซเคิลโดยรวม: ±0.5% สารที่นำกลับมาใช้ใหม่:±0.2% ยางมะตอย: ±0.2%
โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม RLBZ-1000
หมายเลขรุ่น RLBZ-1000
การกลั่น 80t/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 160kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5kg/t ถ่านหิน: 3-15kg/t
อัตราส่วนสูงสุดของวัสดุรีไซเคิล 1:01
ความแม่นยำของการชั่ง รีไซเคิลโดยรวม: ±0.5% สารที่นำกลับมาใช้ใหม่:±0.2% ยางมะตอย: ±0.2%
โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริม RLBZ-1500
หมายเลขรุ่น RLBZ-1500
การกลั่น 120t/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 200kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5kg/t ถ่านหิน: 3-15kg/t
อัตราส่วนสูงสุดของวัสดุรีไซเคิล 1:01
ความแม่นยำของการชั่ง รีไซเคิลโดยรวม: ±0.5% สารที่นำกลับมาใช้ใหม่:±0.2% ยางมะตอย: ±0.2%

คุณสมบัติของAuxiliary Stationary RAP Recycling Plant
1. ชุด RLBZของโรงผลิตแบบรีไซเคิลยางมะตอย(asphalt recycling plant)ถูกมาปรับปรุงแก้ไขโดยการติดตั้งอุปกรณ์รีไซเคิลยางมะตอยเพิ่มเติมบนฐานของโรงผสมยางมะตอยที่มีอยู่เดิม ซึ่งสามารถปรับปรุงอัตราการใช้งานของโรงผลิตเดิมและยังลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์พิเศษ
2. งานสำหรับวัสดุรีไซเคิลแบบร้อน(heating recycled materials) (ส่วนใหญ่หมายถึงยางมะตอย) จะถูกทำให้เสร็จภายในดรับอบแห้งชนิดพิเศษ
3.โรงผสมรีไซเคิล (RAPrecycling plant) จะประกอบไปด้วย ระบบการป้อน RAP(RAP feedingsystem) ระบบยกวัสดุ(materials lift system) ระบบอบแห้ง(drying system) ระบบชั่งน้ำหนักและถังเก็บวัสถุรีไซเคิลร้อน ท่อดูดซับก๊าซที่เป็นอันตราย ระบบควบคุม(control system) และอื่นๆ
4. ลูกค้าของเราบางบริษัทอย่างเช่น Zhejiang Zhongli Project Co., Zhejiang Qianchao Road Project Co., รวมถึงบางบริษัทจากมณฑลซานตง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราร่วมกับโรงผสมยางมะตอยของพวกเขาที่มีอยู่

ลงข้อความ
สินค้าอื่น