1. หน้าหลัก
  2. อุปกรณ์เสริม
  3. เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำ(Water Filter)
เครื่องกรองน้ำ

ลักษณะของเครื่องกรองน้ำ(Water Filter)
เครื่องกรองน้ำแบบกักเก็บฝุ่น(Dust-free reliable water filter) เป็นอุปกรณืที่จำเป็นสำหรับการผสมยางมะตอย เครื่องกรองของเรามีโครงสร้างหุ้มด้วยเหล็กและถูกออกแบบเพื่อที่จะกำจัดฝุ่นในน้ำที่จะใช้ระหว่างกระบวนการผสมยางมะตอย เพื่อให้อากาศที่ถูกปล่อยออกมาจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องกรองน้ำ(Water Filter)
-ประหยัดพลังงาน 
-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม