1. หน้าหลัก
  2. อุปกรณ์เสริม
  3. ไซโลบรรจุผลิตภัณ์สุดท้าย
ไซโลบรรจุผลิตภัณ์สุดท้าย (Finished Silo)
ไซโลบรรจุผลิตภัณ์สุดท้าย

ลักษณะของไซโลบรรจุผลิตภัณ์สุดท้าย (Finished Silo) 
1. ทำงานร่วมกับเครื่องผสมยางมะตอย ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บยางมะตอยที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. มีปริมาณบรรจุที่ค่อนข้างใหญ่และง่ายต่อการใช้งาน