1. หน้าหลัก
  2. อุปกรณ์เสริม
  3. เครื่องแบ่งถ่านหิน
เครื่องแบ่งถ่านหิน(Coal Breaker)
เครื่องแบ่งถ่านหิน

ลักษณะของเครื่องแบ่งถ่านหิน(Coal Breaker)
1. มันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมของเตาโรงผลิตยางมะตอย(asphalt plant burner)
2. เครื่องแบ่งถ่านหินขนาดเล็ก(A small-size coal breaker) ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการแบ่งก้อนถ่านหินให้มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุปกรณ์ทำความร้อนของโรงผลิตยางมะตอยต่อไป