1. หน้าหลัก
  2. อุปกรณ์เสริม
  3. เครื่องบดถ่านหิน
เครื่องบดถ่านหิน(Coal Miller)
เครื่องบดถ่านหิน

ลักษณะของเครื่องบดถ่านหิน(Coal Miller)
เครื่องบดถ่านหิน(coal miller) เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมของเตาเผา(the burner) มันถูกใช้สำหรับบดถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นผง เพื่อให้ถ่านหินสามารถถูกเผาได้ดีในเตาเผา