ถังยางมะตอย(Bitumen Tank)
พารามิเตอร์ของถังยางมะตอย(Bitumen Tank)
ถังยางมะตอย YK-5
หมายเลขรุ่น YK-5
ปริมาณ 5m2
กำลังการผลิต 2T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 3.75kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ่านหิน: 13-15KG/T
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย YK-10
หมายเลขรุ่น YK-10
ปริมาณ 10m2
กำลังการผลิต 3-4T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 9.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ่านหิน: 13-15KG/T
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย YK-30
หมายเลขรุ่น YK-30
ปริมาณ 30m2
กำลังการผลิต 5-6T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 11.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ่านหิน: 13-15KG/T
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย YK-40
หมายเลขรุ่น YK-40
ปริมาณ 40m2
กำลังการผลิต 6-8T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 11.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ่านหิน: 13-15KG/T
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย YK-50
หมายเลขรุ่น YK-50
ปริมาณ 50m2
กำลังการผลิต 6-9T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 11.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ่านหิน: 13-15KG/T
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย RL-5
หมายเลขรุ่น RL-5
ปริมาณ 5m2
กำลังการผลิต 2 T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 3.75kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5KG/FT
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย RL-10
หมายเลขรุ่น RL-10
ปริมาณ 10m2
กำลังการผลิต 3-4 T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 9.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5KG/FT
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย RL-30
หมายเลขรุ่น RL-30
ปริมาณ 30m2
กำลังการผลิต 5-6 T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 11.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5KG/FT
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย RL-40
หมายเลขรุ่น RL-40
ปริมาณ 40m2
กำลังการผลิต 6-8 T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 11.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5KG/FT
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C
ถังยางมะตอย RL-50
หมายเลขรุ่น RL-50
ปริมาณ 50m2
กำลังการผลิต 6-9 T/h
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ 11.8kw
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง: 5-7.5KG/FT
อุณหภูมิที่ระบายออกมา 150-180°C

ลักษณะของถังยางมะตอย(Bitumen Tank)
1.อุปกรณ์การผลิตยางมะตอยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งโดยรวมจะประกอบด้วย ถังเก็บยางมะตอย(bitumen storage) เครื่องทำความร้อน(heating) ตัวให้ความอุ่น(warm-up) เครื่องคายน้ำ(dehydration)
2.มันมีทั้งชนิดเคลื่อนที่ได้หรืออยู่กับที่ ทำมีการใช้งานที่เหมาะสมกับโรงผสมยางมะตอยหลายรูปแบบ เนื่องจากมันง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง