1. หน้าหลัก
 2. อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
  1. ถังยางมะตอย 1. อุปกรณ์การผลิตยางมะตอยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งโดยรวมจะประกอบด้วย ถังเก็บยางมะตอย(bitumen storage) เครื่องทำความร้อน(heating) ตัวให้ความอุ่น(warm-up) เครื่องคายน้ำ(dehydration)
  1. แบทช์รวม1. ชุดPZ ของแบทช์รวม(aggregate batcher)ประกอบไปด้วยถัง เครื่องชั่งแบบอิเล็กตรอน และสายพานลำเลียง และอื่นๆ
   2.วัสดุที่หลากหลายสามารถถูกชั่งโดยอัตโนมัติและวัดสัดส่วนโดยแบทช์รวม(aggregate batcher) บนพื้นฐานอัตราส่วนต่อคอนกรีตที่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
  1. ไซโลบรรจุผลิตภัณ์สุดท้าย1. ทำงานร่วมกับเครื่องผสมยางมะตอย ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บยางมะตอยที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   2. มีปริมาณบรรจุที่ค่อนข้างใหญ่และง่ายต่อการใช้งาน
  1. เครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำแบบกักเก็บฝุ่น(Dust-free reliable water filter) เป็นอุปกรณืที่จำเป็นสำหรับการผสมยางมะตอย เครื่องกรองของเรามีโครงสร้างหุ้มด้วยเหล็กและถูกออกแบบเพื่อที่จะกำจัดฝุ่นในน้ำที่จะใช้ระหว่างกระบวนการผสมยางมะตอย เพื่อให้อากาศที่ถูกปล่อยออกมาจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น
  1. ไส้กรองไส้กรอง(Bag filter)เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องผสมยางมะตอย ซึ่งมีหน้าที่กักเก็บฝุ่นที่ได้จากการผลิต ระหว่างกระบวนการผสมยางมะตอย เมื่อไส้กรอง(Bag filter)ทำงานร่วมกับเครื่องผสม(mixer)และเครื่องอบแห้ง(dryer) มันจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของโรงผลิตยางมะตอย(asphalt plant)ให้สูงขึ้น
  1. เครื่องแบ่งถ่านหิน1. มันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมของเตาโรงผลิตยางมะตอย(asphalt plant burner)
   2. เครื่องแบ่งถ่านหินขนาดเล็ก(A small-size coal breaker) ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการแบ่งก้อนถ่านหินให้มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุปกรณ์ทำความร้อนของโรงผลิตยางมะตอยต่อไป
  1. เครื่องบดถ่านหินเครื่องบดถ่านหิน(coal miller) เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมของเตาเผา(the burner) มันถูกใช้สำหรับบดถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นผง เพื่อให้ถ่านหินสามารถถูกเผาได้ดีในเตาเผา
  1. ระบบการทำลายและการตรวจคัดกรองระบบระไซเคิล 1. ถังที่ติดตั้งไว้ระดับล่างสุดต้องแน่ใจว่าวัสดุรีไซเคิลที่นำมาใช้ไม่มีการรั่ว
   2. Rear wear-resistant cleaner ช่วยทำให้ดรัมทำงานได้เสถียรยิ่งขึ้น
   3. สายพานลำเลียงถูกควบคุมโดยสวิทช์ชนิดพิเศษและน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์