ไส้กรอง(Bag Filter)
ไส้กรอง

ลักษณะของไส้กรอง(Bag Filter)
ไส้กรอง(Bag filter)เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องผสมยางมะตอย ซึ่งมีหน้าที่กักเก็บฝุ่นที่ได้จากการผลิต ระหว่างกระบวนการผสมยางมะตอย เมื่อไส้กรอง(Bag filter)ทำงานร่วมกับเครื่องผสม(mixer)และเครื่องอบแห้ง(dryer) มันจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของโรงผลิตยางมะตอย(asphalt plant)ให้สูงขึ้น