1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
  1. โรงผสมยางมะตอยแบบเคลื่อนที่ได้การออกแบบแบบบูรณราการของชุดดรัมอบแห้ง(drying drum)และชุดดรัมผสม(mixing drum)ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า;
   โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการใช้งาน: การอบแห้งเกิดขณะที่ดรัมหมุนทางทวนเข็มนาฬิกา (จากเตา) ส่วนการปล่อยเกิดขณะที่ดรัมหมุนทางตามเข็มนาฬิกา (จากเตา)
  1. โรงงานผสมยางมะตอยแบบเคลื่อนที่ได้การออกแบบแบบบูรณราการของชุดดรัมอบแห้ง(drying drum)และชุดผสมเพลาคู่แบบแนวนอน(horizontal twin-shaft mixer) ช่วยให้ผสมได้อย่างละเอียดและผลิตวัสดุสุดท้ายออกมาได้อย่างมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
   ความถูกต้องแม่นยำในการวัดปริมาณ และความคงที่ของคุณภาพ
  1. โรงผสมยางมะตอย แบบแยกถังสำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้ายเครื่องผสมยางมะตอยผลิตจากวัสถุที่ความแข็งแรงทนทานต่อการสึกกร่อนสูง ซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน; 
   การติดตั้งขั้นแรกด้วยเครื่องกรองฝุ่นไซโคลน(cyclone dust filter)และขั้นที่สองด้วยระบบกรองน้ำ(water filter systems) พร้อมกับการออกแบบการกักฝุ่นด้วยแรงดันลบ(negative-pressure)
  1. โรงผสมยางมะตอย แบบบูรณาการถังสำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้ายการออกแบบที่ไม่ซ้ำใครของใบพัดผสมและถังผสมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ทำให้การดำเนินการผสมเป็นไปอย่างง่าย มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
   ตะแกรงสั่นแบบสายจะถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์สั่นสะเทือน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการคัดกรองและลดความถี่ในการล้มเหลวของโรงผลิต
  1. โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่ที่เป็นองค์ประกอบเสริมชุด RLBZของโรงผลิตแบบรีไซเคิลยางมะตอย(asphalt recycling plant)ถูกมาปรับปรุงแก้ไขโดยการติดตั้งอุปกรณ์รีไซเคิลยางมะตอยเพิ่มเติมบนฐานของโรงผสมยางมะตอยที่มีอยู่เดิม ซึ่งสามารถปรับปรุงอัตราการใช้งานของโรงผลิตเดิมและยังลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์พิเศษ
   งานสำหรับวัสดุรีไซเคิลแบบร้อน(heating recycled materials)
  1. โรงผสมรีไซเคิล อาร์เอพี แบบอยู่กับที่อย่างอิสระ โรงผสมยางมะตอย(asphalt mixing plants)ชุด RGB ง่ายต่อการโยกย้าย ติดตั้ง และรื้อถอน เนื่องจากส่วนประกอบเป็นแบบโมดูล ซึ่งสามารถนำมาใช้อย่างอิสระ หรือใช้ร่วมกับโรงผลิตยางมะตอยแบบไม่เคลื่อนที่(stationary asphalt plants) ที่มีอยู่ ซึ่งสองชิ้นส่วนของ RGB-600 plants ของเราถูกนำมาใช้ในการผลิตทางหลวงในมณฑล กุ้ยโจว ณ ประเทศจีน...