ศูนย์บริการ

ในปัจจุบัน Tietuo ได้จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าซึ่งมีพนักงานคอยให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้ามากกว่า 80 คน ศูนย์บริการนี้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลของลูกค้า ในขณะเดียวกันวิศวกรผู้ดูแลบริการหลังการขาย มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ การว่าจ้าง การฝึกอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องจักรและการให้คำปรึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการอื่นๆ

บริการหลังการขาย:
การติดตั้งอุปกรณ์ การว่าจ้าง และการตรวจสอบความถูกต้อง;
การให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและการว่าจ้าง;
ลูกค้ารีวิว

ข้อมูลทางเทคนิค ระยะเวลารับประกันและบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใบรับรองผลิตภัณฑ์ คู่มือการทำงาน ระเบียบข้อบังคับสำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์และการซ่อมแซม
อะไหล่และอุปกรณ์บางชิ้น ทางบริษัท Tietuo จะเป็นผู้ดูแล;
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานผู้ดูแลและการดูแลเครื่องจักร;
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค;
Tietuo จะจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอให้กับพนักงานของลูกค้า;
Tietuo ให้การบริการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับเครื่องจักรของเรา

ระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
อะไหล่ทุกชิ้นในการซ่อมจะถูกผลิตจากฐานการผลิตของ Tietuo ดังนั้นอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้

Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
ที่อยู่: Intelligent Equipment Industrial Park No.1, Heshi Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China