Fujian Tietio Machinery Co., Ltd., ชื่อย่อว่า Tietuo เริ่มดำเนินกิจการในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.2004 โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Tietuo ได้ทุ่มเทใน การพัฒนา ผลิตและทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสม ในเวลานั้น Tietuo ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ดีเลิศและสร้างผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ในตอนนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากมาย เช่น โรงผลิตยางมะตอย โรงรีไซเคิล โรงปูนแห้ง ระบบเบรคและสกรีนอาร์เอพีและอื่นๆ

Fujian Tietio Machinery Co., Ltd., ชื่อย่อว่า Tietuo เริ่มดำเนินกิจการในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.2004 โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Tietuo ได้ทุ่มเทใน การพัฒนา ผลิตและทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสม ในเวลานั้น Tietuo ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ดีเลิศและสร้างผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ในตอนนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากมาย เช่น โรงผลิตยางมะตอย โรงรีไซเคิล โรงปูนแห้ง ระบบเบรคและสกรีนอาร์เอพีและอื่นๆ

การใช้งานหลักของโรงผสมยางมะตอยแบบเคลื่อนที่ได้(Mobile Asphalt Mixing Plant)
มีความสามารถในการผลิตยางมะตอยคุณภาพในปริมาณที่มากภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอุปกรณ์ผสมยางมะตอยชนิดนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและงานบำรุงรักษาถนนยางมะตอย

มีความสามารถในการผลิตยางมะตอยคุณภาพในปริมาณที่มากภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอุปกรณ์ผสมยางมะตอยชนิดนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและงานบำรุงรักษาถนนยางมะตอย

อุปกรณ์ผสมยางมะตอยชนิดนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการผลิตยางมะตอย ที่รู้จักกันว่าเป็นวัสดุทางอุตสาหกรรม ซึ่งมรบทบาทสำคัญในการก่อสร้างและงานบำรุงรักษาถนนยางมะตอย

สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า เครื่องผสมยางมะตอย(asphalt mixer) หรือ asphalt batching plant ซึ่งอุปกรณ์คอนกรีตชนิดนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทำงานก่อสร้างถนนยางมะตอยเกรดสูง

เครื่องที่สร้างให้อยู่กับที่ถาวร ก็เป็นหนึ่งในประเภทของโรงผลิตยางมาตอย(asphalt plant) หรือ เครื่องผสมยางมะตอย(asphalt mixer) ซึ่งถูกใช้สำหรับการผลิตยางมะตอยที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเกรดสูง

เป็นที่รู้กันดีว่าโรงผลิตแบบรีไซเคิลยางมะตอย(asphalt recycling plant) หรือ โรงผสมรีไซเคิล(RAP recycling plant) ถูกนำมาใช้สำหรับนำยางมะตอยที่เสียกลับมาผสมใช้ใหม่

เป็นที่รู้กันดีว่าโรงผลิตแบบรีไซเคิลยางมะตอย(asphalt recycling plant) หรือ โรงผสมรีไซเคิล(RAP recycling plant) เป็นอุปกรณ์คอนกรีตที่ถูกนำมาใช้สำหรับนำยางมะตอยที่เสียกลับมาผสมใช้ใหม่

TIETUO MACHINERY CO., LTD. เป็นโรงงานผู้ผลิตยางมะตอย โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการผลิตโรงผลิตยางมะตอยแบบเคลื่อนที่ได้(mobile asphalt plants) โรงผสมยางมะตอย(asphalt mixing plants) โรงผสมยางมะตอยแบบเป็นชุด(asphalt batching plants) และโรงผสมรีไซเคิล (RAP recycling plants) ซึ่งโรงผลิตยางมะตอยของทางบริษัทถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการก่อสร้างทางเดินยางมะตอยและการบำรุงรักษาถนนในระดับสูง เราพิถีพิถันถึงคุณภาพของโรงผลิตยางมะตอย อย่างเช่น วัสดุที่ใช้ในการผลิต การฝึกอบรมพนักงาน กระบวนการผลิต และ สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพไอเอสโอ9001 (ISO9001) และ ใบรับรองมาตรฐาน OSHMS (OSHMS certificates) ซึ่งคุณภาพโรงผลิตยางมะตอยที่สูงเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ยินดีต้อนรับ

2017
ติดหนึ่งใน 10 โรงผสมยางมะตอยในครึ่งปีแรกของปี 2017
2016
ผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างทางเท้าดีเด่น

2017
ติดหนึ่งใน 10 โรงผสมยางมะตอยในครึ่งปีแรกของปี 2017

Tietuo Machinery Co., Ltd. ครอบคลุมพื้นที่ 55,000 ตารางเมตร พื้นที่โรงงานมากกว่า 36,000 ตารางเมตร

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.2004 Tietuo มุ่งมั่นในการผลิตโรงผสมยางมะตอยแบบเคลื่อนที่ได้ โรงผสมยางมะตอยแบบถาวร โรงรีไซเคิลอาร์เอพี และโรงผสมปูนแบบแห้ง นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถให้บริการโรงยางมะตอยตามความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันนี้ Tietuo ได้ก่อตั้งเครือข่ายด้านการขายและการบริการ ครอบคลุมมากกว่า 50 เมืองในประเทศจีนและมากกว่า 40 ประเทศในยุโรป เอเชีย แอฟริกา และประเทศอื่นๆ รายละเอียดด้านล่างจะแสดงให้เห็น ลูกค้าของเราในประเทศรัสเซีย และประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เข้าใจบริษัทของ เรามากขึ้น

ถังยางมะตอย(Bitumen Tanks), แบทช์รวม(Aggregate Batchers), ไซโลบรรจุผลิตภัณ์สุดท้าย(Finished Silos), เครื่องกรองน้ำ(Water Filters), ไส้กรอง(Bag Filters), เครื่องแบ่งถ่านหิน(Coal Breakers), เครื่องบดถ่านหิน(Coal Millers), ระบบทำลายและตรวจคัดกรองระบบรีไซเคิล(RAP Breaking and Screening Systems)

อุปกรณ์การผลิตยางมะตอยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งโดยรวมจะประกอบด้วย ถังเก็บยางมะตอย(bitumen storage) เครื่องทำความร้อน(heating) ตัวให้ความอุ่น(warm-up) เครื่องคายน้ำ(dehydration)

ชุดPZ ของแบทช์รวม(aggregate batcher)ประกอบไปด้วยถัง เครื่องชั่งแบบอิเล็กตรอน และสายพานลำเลียง และอื่นๆ

ทำงานร่วมกับเครื่องผสมยางมะตอย ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บยางมะตอยที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

เครื่องกรองน้ำแบบกักเก็บฝุ่น(Dust-free reliable water filter) เป็นอุปกรณืที่จำเป็นสำหรับการผสมยางมะตอย เครื่องกรองของเรามีโครงสร้างหุ้มด้วยเหล็กและถูกออกแบบเพื่อที่จะกำจัดฝุ่นในน้ำที่จะใช้ระหว่างกระบวนการผสมยางมะตอย เพื่อให้อากาศที่ถูกปล่อยออกมาจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ไส้กรอง(Bag filter)เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องผสมยางมะตอย ซึ่งมีหน้าที่กักเก็บฝุ่นที่ได้จากการผลิต ระหว่างกระบวนการผสมยางมะตอย เมื่อไส้กรอง(Bag filter)ทำงานร่วมกับเครื่องผสม(mixer)และเครื่องอบแห้ง(dryer) มันจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของโรงผลิตยางมะตอย(asphalt plant)ให้สูงขึ้น

เครื่องแบ่งถ่านหินขนาดเล็ก(A small-size coal breaker) ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการแบ่งก้อนถ่านหินให้มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุปกรณ์ทำความร้อนของโรงผลิตยางมะตอยต่อไป

เครื่องบดถ่านหิน(coal miller) เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมของเตาเผา(the burner) มันถูกใช้สำหรับบดถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นผง เพื่อให้ถ่านหินสามารถถูกเผาได้ดีในเตาเผา

สายพานลำเลียงถูกควบคุมโดยสวิทช์ชนิดพิเศษและน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์